Bijbelcursussen

GOD DE VADER

 1. God openbaart zichzelf – In de Bijbel, het Woord van God
 2. God leren kennen – Op 5 manieren
 3. God als persoon – Wat/wie is God?
 4. De namen van God
 5. De verbondsnaam van God
 6. De 7 verbonden in de bijbel
 7. Het vaderschap van God
 8. De eigenschappen van God
 9. Het wezen van God
 10. De drie-eenheid
GOD DE ZOON
 1. Christus Jezus, Zoon van God
 2. Consequenties van Jezus’ Godheid
 3. Jezus Christus, Zoon des mensen
 4. Consequenties van Jezus’ menszijn
 GOD DE HEILIGE GEEST
 1. De persoonlijkheid van de Heilige Geest
 2. De Geest in de oude bedeling
 3. De Geest in de nieuwe bedeling
 4. De Geest en de Gemeente
 5. De Heilige Geest als helper
DE MENS
 1. De mens als beeld van God
 2. De mens is één
 3. De mens als 3-voudig wezen
 4. Het wezen van de zonde
 5. De omvang van de zonde
 6. De gevolgen van de zonde
 7. Verlossing door God
 8. Verlossing van de vijand
 9. Verlossing tot een heilig leven
DE GEMEENTE
 1. Wat is de Gemeente?
 2. Beelden van de Gemeente
 3. De Geest en organisatievormen
 4. De kerk en haar roeping
 5. De taak van de Gemeente
 6. Het collectief in het Oude Testament
 7. Het collectief in het Nieuwe Testament
 8. Het individu en het OT en NT
Jezus zegt: ‘Ik ben het brood van het leven. Wie tot Mij komt zal nooit meer honger hebben.’
De Bijbel, Johannes 6 vers 35

TafelToonbroden