Eindtijdcursus


Serie cursussen over de eindtijd

 1. Oudtestamentische heenwijzingen
  1. Types als heenwijzing naar de opname en de grote verdrukking
  2. Joodse feesten
  3. Nehemia en Daniël over de laatste jaarweek
  4. Profetieën m.b.t. Jezus’ komst(en)
 2. Jezus’ omwandeling op aarde
  1. genadetijd (Gemeentetijd)
  2. verblinding
  3. Vaderhuis
  4. tekenen
  5. opstandingen
  6. Koninkrijk der Hemelen (Pax Christi)
 3. Paulus
  1. uitverkiezing
  2. geheimenis/verborgenheid
  3. als een dief
  4. bekende – onbekende dag
  5. Dag des Heren
  6. bewaard voor de antichrist en het oordeel – geheim – komst – de Gemeente – verschijnen
  7. verwachting
  8. verdrukking
 4. Opname
  1. van de Gemeente / bazuinen
  2. 3 zittingen
  3. bruiden
  4. wederhouder
 5. Openbaring
  1. openbaringen algemeen
  2. Kerkgeschiedenis
  3. satan / de antichrist
  4. Tabernakel in Openbaringen
  5. Tempelbouw
  6. Islam
  7. dwaling
 1. Israel
  1. verzegeling
  2. twee vrouwen
  3. Babylon / Jeruzalem
  4. overblijfsel
 2. De Grote Verdrukking
  1. boodschap
  2. ure der verzoeking
  3. wraak /toorn / oordeel
  4. Tweede drieëneenhalf jaar (dit is de Grote Verdrukking)
  5. zielen onder het altaar
  6. bruiloft
  7. Harmageddon
  8. het eind van de Grote Verdrukking (komst-bekering van Israel en verschijning op de Olijfberg) – verschillen in komst
  9. opstanding van de onthoofden die het teken 666 geweigerd hadden
  10. tweede zitting
 3. Het Duizendjarig Vrederijk
  1. Christus’ Koningschap in het 1000-jarig Vrederijk (beloften-toekomende eeuw-verschijning- oordeel- ijzeren staf – profetie- tempel
  2. Het 1000-jarig Vrederijk en Israel (terugkeer- bekering- zegen- zending- middelpunt)
  3. De volkeren en het 1000-jarig Vrederijk
  4. De natuur en het 1000-jarig Vrederijk
  5. Schaduwkanten
 4. Satan ontbonden
  1. de tijd aan het eind van het Vrederijk
  2. oordeelstroon en het laatste oordeel
  3. levensboek
  4. de hel en de tweede dood
 5. Het Nieuwe Jeruzalem (Opb. 21)
 6. De Voleinding
‘En de heerlijkheid van de Heer vulde het tempelhuis.’

De Bijbel, Ezechiël 43 vers 5

‘En in het Nieuwe Jeruzalem zag ik geen tempel, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.’

De Bijbel, Openbaring 21 vers 22

NieuwJeruzalem