Over Dick

Vanaf mijn prilste jeugd ben ik in aanraking gekomen met de Bijbel. Op mijn twaalfde kwam ik echt tot bekering en ging ik geloven in de Heer Jezus als mijn persoonlijke Redder. Het was vele jaren later dat ik pas goed ging begrijpen wat de diepe betekenis en waarde is van dat wat ik geloofde. Dit kwam voornamelijk door het lezen en bestuderen van de Bijbel. Ik leerde dat ik bij God mocht horen, niet door hard mijn best te doen, maar door te geloven en te accepteren wat Hij in de Bijbel zegt.

Nadat ik twintig jaar als bloemist had gewerkt riep God mij om voor Hem te gaan werken. In 1993 heb ik mijn bloemenzaak vaarwel gezegd en ben ik fulltime evangelist geworden. Sinds die tijd heb ik de boodschap van God op veel plaatsen, ook in het buitenland, mogen vertellen. Dat doe ik “naar buiten toe”, op straat, door met mensen in gesprek te gaan over het evangelie. Ik mag aan de mensen vertellen over de genade van God en hoe lief hij ons heeft.

Daarnaast mag ik “naar binnen toe” aan geloofsopbouw mijn steentje bijdragen door in verschillende soorten gemeenten te spreken. Ik geef presentaties over de tabernakel, geef cursussen en  verzorg lezingen over veel uiteenlopende onderwerpen. Die onderwerpen bestrijken het hele, betrouwbare Woord van God: van Genesis tot wat God ons laat zien over de toekomst in Openbaringen.

Mijn diepste wens is om een getuige van de Heer Jezus te zijn, waarheen Hij mij ook zendt, tot het moment dat Hij terugkomt.

Dick van Scharrenburg