Pastorale cursus

De pastorale cursus, gemaakt door Aart van de Sande, bestaat uit veertig basislessen.

[ezcol_1third]

 1. Voorwaarden voor zielzorg (1)
 2. Voorwaarden voor zielzorg (2)
 3. Gevaren in de zielzorg (1)
 4. Gevaren in de zielzorg (2)
 5. De betekenis van geest, ziel en lichaam (1)
 6. De betekenis van geest, ziel en lichaam (2)
 7. Grenzen voor een zielzorger
 8. Liefde is de wezenlijke inhoud
 9. Iemand tot Jezus leiden?
 10. Wie is mijn naaste?
 11. Discipelschap (1)
 12. Discipelschap (2)
 13. Actief luisteren
 14. Een goed gesprek voeren
 15. Een vleselijke christen
 16. Een geestelijke christen
 17. Vergeving
 18. Ziekenbezoek
 19. Occultisme
 20. Omgaan met ziekenzalving (Jac. 5:13-18)

[/ezcol_1third]
[ezcol_1third]

 1. Euthanasie en stervensbegeleiding.
 2. Cremeren of begraven
 3. Een verlies lijden
 4. Omgaan met angst en fobieën.
 5. Homofilie
 6. Onze houding t.o.v. ongelovige huisgenoten.
 7. Kwetsbaarheid
 8. Ik lach wel, maar ik ben niet blij.
 9. Echtscheiding
 10. Alleenstaanden
 11. Overspannenheid
 12. Depressiviteit
 13. Incest (1)
 14. Incest (2)
 15. De zegen van het lijden
 16. Leven met een handicap
 17. Huwelijksbegeleiding
 18. Fobieën
 19. New Age
 20. Postmodernisme

[/ezcol_1third]
[ezcol_1third_end]

‘Wij hebben een grote hogepriester die de hemelen is doorgegaan, Jezus Christus, de Zoon van God.’
De Bijbel, Hebreeën 4 vers 14

Hogepriester
[/ezcol_1third_end]