Onderwerpen

Algemeen
Het eerste pascha
De woestijnreis en de Sinai
God wil wonen temidden van de mense

De Voorhof
De Omheining
Het Brandofferaltaar (Het voortdurend brandoffer)
Jezus Christus het volmaakte offer
Welke offers er zijn.
Het Wasvat (reiniging en heiliging)

De Tabernakel
De Gemeente, getuigen van Jezus Christus.
Het priesterschap van de gelovige
De Heilige Geest in de gelovige

Het Heilige
Ingaan in het Heiligdom
De Kandelaar
De Tafel met toonbroden
Het Reukofferaltaar (aanbidding)

Het Heilige der heiligen
De heerlijkheid van God en schoonheid van de persoon Jezus Christus
De grote verzoendag en de hogepriester
Het Voorhangsel (De vrije toegang tot God de Vader)
De Ark en de Wolkkolom
Getallen en hun symboliek